ใบรับรอง
 • ประเทศจีน Intradin(Shanghai)Machinery Co Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: ISO9001:2015
  หมายเลข: 4410018880057
  วันที่ออก: 2021-08-28
  วันหมดอายุ: 2024-08-27
 • ประเทศจีน Intradin(Shanghai)Machinery Co Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: ISO14001:2015
  หมายเลข: 4410018880057
  วันที่ออก: 2021-08-28
  วันหมดอายุ: 2024-08-27
 • ประเทศจีน Intradin(Shanghai)Machinery Co Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: ISO45001:2018
  หมายเลข: 4410018880057
  วันที่ออก: 2021-08-28
  วันหมดอายุ: 2024-08-27
โพรไฟล์ QC

Labs ทดสอบภายใน

 • Functional / Life-timing / ความปลอดภัย / การทดสอบการรับรอง
 • 15,000 ตารางฟุต
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลสิ่งแวดล้อมและแพคเกจ
 • Laboratories Testing Labs ตามลำดับสำหรับผลิตภัณฑ์ 5 สาย

การตรวจสอบที่ครอบคลุม

 • การตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบของรายได้
 • การควบคุมคุณภาพแบบอินไลน์
 • การตรวจสอบการทำงาน 100% สำหรับผลิตภัณฑ์